Werkwijze


Persoonlijk contact is belankrijk om tijdens de ontwikkelingsfase tot een goed eindresultaat te komen. Om het proces van A tot Z goed op de rails te zetten is het belangrijk dat er goed tekst en uitleg wordt gegeven.
 

Vrijblijvend intakegesprek
Tijdens het vrijblijvende intagesprek bespreken we o.a.:

- wat zijn de wensen?
- wat is er mogelijk?
- is er een professioneel logo?
- is er een domeinnaam / hosting?
- zijn er goede teksten?
- is er beeldmateriaal?
- wil je gebruik maken van een standaard layout?
- wil je een premium of custom layout?
- wil je gebruik maken van de diensten van onze partners?
- voorstel plan van aanpak.


Offerte
- De opdrachtgever ontvangt een offerte.
- Opdrachtgever bevestigd per mailformulier de opdracht.

Uitvoering opdracht
- Opdracht wordt uitgevoerd
- Wanneer het bouwproces voltooid is neemt Checkerz-Media contact op met opdrachtgever
- De website of aplicatie wordt samen in een testomgeving bekeken en geevalueerd.
- In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald wanneer de website online mag.
Na het accorderen van de verwerkingsovereenkomst en algemene voorwaarden tevens privacyverklaring, wordt de website/applicatie definitief online gezet.

* Andere bedrijven (partners) die eventueel aan de ontwikkeling van de opdracht hebben meegewerkt factureren apart.

Uniek gebruikersrecht
Opdrachtgever heeft nu het unieke gebruikersrecht van de website / webapplicatie. Tenzij anders overeengekomen blijven bronbestanden eigendom van Checkerz Media.