Administratief


Facturatie
Checkerz-Media factureerd haar jaarabonnementen en bouw- ontwikkelingskosten apart. Jaarabonnementkosten zijn bijvoorbeeld opgebouwd uit domeinnaamregistraties, hosting- en servicepakketten e.t.c. Verder factureren eventuele andere partners die aan uw project meegewerkt hebben apart. Onze jaarabonnementen worden stilzwijgend verlengt. Opzegtermijn zie algemenevoorwaarden.

Opzeggen/vehuizen domeinnaam
Het opzeggen of verhuizen van uw domeinnaam (niet de gehele website) naar een ander hostingbedrijf kunt u uitsluitend per mail aan ons doorgeven.  U ontvangt van ons een verhuiscode waarmee u uw domeinnaam kunt verhuizen. Opzegtermijn zie algemenevoorwaarden.

Pas op voor spookfacturen!
Tegenwoordig zijn er veel spookfacturen in omloop. Van ons (checkerz media) ontvangt u eens per jaar een factuur. Voor hosting of regisraties worden tussendoor geen extra facturen verstuurd. Ontvangt u toch een factuur dan is dit zeer waarschijnlijk een spookfactuur. Dit kunt u checken op www.fraudehelpdesk.nl