Checkerz


Oriëntatie

De IDkliniek gaat grondig te werk om tot een prachtig resultaat te komen. Voordat het project start maken we samen met de opdrachtgever een inventarisatie. Vooral bij complexe trajecten is dit van groot belang. Het resultaat is dat de wensen van de opdrachtgever in kaart zijn gebracht. Dan komt de IDkliniek tot een helder advies met een uitgewerkt conceptplan hoe het verder gaat. De volgende stap is ontwerpen; van programmeren tot en met vormgeving en eventueel beeld en tekst.
 
Inventariseren

Na het oriënterende gesprek en de definitieve briefing begint het strategische proces waarbij de wensen van de klant, bezoeker of problemen in kaart worden geïnventariseerd. Het doel, wensen en doelgroepen van het project zijn nu duidelijk.
Op basis van al deze informatie maken we een stroomschema van het project, voorbeeldschermen en/of een internet strategie. Na goedkeuring worden de functionele, grafische en technische concepten verder uitgewerkt. We gaat samen met
de opdrachtgever op zoek naar verschillende oplossingen vanuit verschillende invalshoeken en uitdagingen waardoor de ideeën en concepten vernieuwend zijn.
 
De creatie

Het concept wordt doorvertaald naar een aantal creatieve ontwerpen en een functioneel ontwerp. Vanuit deze schetsen maakt de klant keuzes. Op basis van die keuzes werken we een schets uit tot een definitief ontwerp. Het ontwerpen van bijvoorbeeld een folder of web site is meer dan de huisstijl overnemen en daar blind mee aan de slag gaan. Het vraagt om een gedegen doorvertaling van zowel huisstijl als de bestaande en toekomstige communicatietrajecten.
Tijdens de fase van het creatieve- en functionele ontwerp geven we het project vorm, zowel in uiterlijk als in opbouw.
De uiteindelijke realisatie van het project hangt volledig af van gekozen technieken, specifieke doelen en functionaliteiten. De IDkliniek staat in een voortraject open voor alle mogelijke toepassingen, maar blijft daarbij kritisch. Het uiteindelijke resultaat moet nuchter en haalbaar zijn.